in

Youth Empowerment for Sustainability (#YES2021) จากความฝันของคนหนุ่มสาว สู่พลังการขับเคลื่อนแห่งยุคสมัย

Digital4Peace ขอเชิญผู้นำรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วม

Youth Empowerment for Sustainability (#YES2021) จากความฝันของคนหนุ่มสาว สู่พลังการขับเคลื่อนแห่งยุคสมัย

พบกับ

การเวิร์คช็อปเกี่ยวกับ การแปรเปลี่ยนจากนักกิจกรรมสู่การเป็นองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals – #SDGs)

เหมาะสำหรับ ผู้นำรุ่นใหม่ นักกิจกรรม กลุ่มจิตอาสา องค์กรที่ขับเคลื่อนโดยเยาวชน (Youth-led organization) ทั้งที่เป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม หรือ มูลนิธิ ฯลฯ . #DATE วันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2021 (2 วัน 1 คืน)

สถานที่

ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จังหวัดยะลา (เขต 12) https://goo.gl/maps/wazWnfhomU2VFkvz9

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

– สมัครเป็นทีมในนามกลุ่มหรือองค์กร ทีมละ 2 – 4 คน อายุระหว่าง 18 – 35 ปี

– แต่ละกลุ่มมีประเด็นที่ต้องการขับเคลื่อน และเขียนใบโครงการในแบบฟอร์มใบสมัครอย่างคร่าว ๆ เพราะเราจะไปเรียนใน Workshop อีกที – เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18/6/2021 เวลา 23.59 น.

– ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 20/6/2021 (จำนวนจำกัด)

– กลุ่มที่ผ่านการคัดเลือก ต้องกลับไปขับเคลื่อนโครงการของตนเองต่อ

– ถ้าไม่ติดรอบนี้ไม่ต้องเสียใจ สมัครรอบถัด ๆ ไปได้นะ เร็ว ๆ นี้

สมัครได้ที่นี่

👉 สมัครเข้าร่วมโครงการ

Avatar photo

Written by Digital4Peace Foundation

Digital4Peace Foundation - Drive Sustainable Peace by Innovative Solutions. Our ultimate dreams is to make the most of 'Media, Technology, and Innovation' to make sustained peaceful society in Deep south of Thailand.

Covid

Digital4Peace ดิจิทัลเพื่อสันติภาพ รับสมัครเพื่อนร่วมงานตำแหน่ง Content Creator